Bolagets finansiella halvårsrapport har publicerats