En begagnad bil kan också vara ett miljösmart val

En ny bil med lite utsläpp och en begagnad bil och mycket utsläpp - men en sådan enkel sak är det inte. Mängden utsläpp och bilens livslängd påverkar den totala miljöpåverkan. Det visar livcykelsuträkningar som bilhandlarkedjan Kamux gör. Och svenskarna har i allt högre utsträckning insett det. Många väljer en begagnad bil och Kamux försäljning av begagnade bilar under 2020 överträffar försäljningen under 2019 enormt.

Det är en myt att det alltid är skonsammare för miljön att köpa en ny bil istället för en äldre, begagnad. Bilhandlarkedjan Kamux vill istället lyfta att en livscykelsuträkning visar att det är vettigt att använda, alltså återvinna en välgjord produkt, i det här fallet en bil, i tillräckligt många år. 

– Tron att köpet av en ny lågutsläpps-bil mer modern teknik alltid är bättre för klimatet än en begagnad lever till viss del fortfarande kvar. Men om man räknar CO2-belastning på bilens livscykel är det tydligt att så inte alltid är fallet. Att köpa en begagnad bil innebär att en ny bil inte behöver tillverkas snabbt, säger Karri Kauppila, VD, Kamux i Sverige.

Kamux har räknat ut hur mycket utsläppen från en bils tillverkning minskar i procent. En genomsnittlig dieselbil släpper ut cirka 6,3 ton koldioxid under en treårsperiod. Och tillverkningsprocessen av en ny bil brukar stå för cirka en tredjedel av bilens totala utsläpp. Att använda en bil i flera år är därför fördelaktigt ur ett miljöperspektiv.  Andelen koldioxidbelastning som genereras i produktionen av den totala mängden koldioxid som släpps ut i bilen minskar med bilens livslängd.

Många svenskar har insett detta
Det är klokt och viktigt att ta hand om sin bil så att den håller så länge som möjligt. När bilens användbarhet bibehålls i flera år då är CO2-belastningen som genereras i tillverkningen spridd över flera år. 

– Även om utsläppen från en ny bil med modern teknik är mycket låga är det ändå, utifrån bilens totala CO2-belastning, miljövänligt att köra en begagnad bil. Det finns med andra ord ingen anledning att skämmas för att ens bil inte är den senaste årsmodellen, säger Karri Kauppila.

- Vi märker att det cirkulära konsumtionstänket sprider sig ute i landet. Dels genom den dagliga kontakten med våra kunder, men även genom vår försäljning av begagnade bilar som ökade med hela 62,3 procent under januari-september jämfört med samma period 2019. Vi tror att ett utökat cirkulärt ekonomitänk har resulterat i att människor nu för tiden även kopplar detta till användandet av bilar. Återanvändning av välgjorda produkter är vettigt ur ett miljöperspektiv, då konsumtionen leder till användning av mindre icke förnybara råvaror, säger Karri Kauppila, VD, Kamux i Sverige.

För mer information, kontakta:
Karri Kauppila
Vd, Kamux Sverige
Telefon: +358 40 715 43 43
E-mail: karri.kauppila@kamux.se

Tina Dahl
Communications, Kamux
Telefon: 070 325 01 21
E-mail: tina.dahl@kamux.se