Kamux utvidgar sin verksamhet i Tyskland

Kamux öppnar sin tredje butik i området runt Hamburg, denna gång i Ahrensburg. Detta är ett tecken på att Kamux har en stark tillväxt, inte bara i Finland och Sverige.

Ahrensburg ligger i Schleswig-Holstein, nordost om Hamburg. Butiken kommer att presentera ca 120 bilar och servas av en platschef och fyra säljare.

Ända sedan starten har Kamux erbjudit fri hemleverans för att underlätta för kunden att hitta en passande bil. Då kan han/hon nämligen välja på hela sortimentet och behöver inte begränsa sig till en butik. Även Kamux svenska kunder är välkomna att ta del av det tyska sortimentet av i skrivandets stund drygt 350 bilar.

Vill du läsa hela pressreleasen finns den här: http://www.kamux.com/en/releases-and-publications/press-releases/kamux-o...