2021-08-23

Kamux internationella expansion fortsätter - 22:a svenska butiken öppnar i Malmö

Kamux fortsätter sin expansion och internationalisering i och med öppnandet av en ny butik i Malmö under andra kvartalet 2022.

“Kamux strävar, i linje med sin strategi, efter stark tillväxt. Innan sommaren öppnade vi en megabutik i Göteborg, som är fyra gånger så stor som en vanlig butik. I juli öppnade vi i samma byggnad en anläggning för att iordningställa bilar inför försäljning. I och med öppnandet av butiken i Malmö har vi stark närvaro i Sveriges samtliga tre största städer,” säger Tommi Iiskonmäki, vd på Kamux i Sverige.

Den framtida Malmö-butikens lokaler kommer renoveras för att bättre passa en bilhandlare och i hyresavtalet ingår också en stor utomhusyta.

“Butikens läge är utmärkt, med närhet till flera huvudleder, vilket gör den lättillgänglig för många kunder. Totalt sett kommer butiken och gården att rymma över 200 bilar, vilket innebär ett utökat lager och att svenska kunder får fler bilar att välja på,” säger Tommi.

Butiksnätverket främjar också digital försäljning

“Det omfattande nätverket av butiker effektiviserar på ett utmärkt sätt vårt korsförsäljningskoncept, där samtliga bilar i lager kan säljas via alla våra butiker. Samtidigt underlättar det för kunder som gör en affär via digitala kanaler att enkelt få tillgång till en testkörning eller hemleverans. Fysiska butiker i kombination med digitala kanaler skapar ett smidigt multikanal-koncept som gynnar kunderna,” säger Tommi Iiskonmäki.

Kamux butik i Helsingborg ligger 65 kilometer från Malmö, och butiken i Halmstad ligger 137 kilometer från Malmö.

Nya jobbmöjligheter

“Att anställa lokalt är viktigt för oss. Öppnandet av den här butiken kommer skapa 12 nya arbetstillfällen. Kamux erbjuder nyanställda ett unikt utbildningsprogram, där de får djupgående kunskaper i både att sälja bilar och att betjäna kunder på bästa sätt,” säger den svenska vdn Tommi Iiskonmäki.

 

Mer information:

Tommi Iiskonmäki, Vd, Kamux Sverige

Telefon: +358 40 5801 498

E-mail: tommi.iiskonmaki@kamux.fi

Kamux är en affärskedja, specialiserad på handel med begagnade bilar och relaterade tjänster, som vuxit snabbt. För att kunna ge kunderna den bästa upplevelsen var som helst och när som helst kombinerar Kamux internethandel med ett utbrett butiksnät. Förutom via digitala kanaler är företaget verksamt med 79 butiker i Finland, Sverige och Tyskland, varav 21 butiker i Sverige. Sedan starten har företaget sålt över 300 000 begagnade bilar, varav 60 657 såldes under 2020. Kamux redovisade för år 2020 en omsättning om 724,1 miljoner Euro. Omvandlat till heltidsanställningar sysselsatte Kamux i genomsnitt 713 personer under 2020. Företagets aktie är listad på Nasdaq Helsingfors. Läs mer om Kamux Corporation på www.kamux.com (på engelska).

www.kamux.com

Nyaste