Olika åldrar uppskattar olika bilar (Pressmeddelande)

Specialisten på begagnade bilar Kamux har utfört en omfattande konsumentundersökning om hur svenskarna tänker kring handeln med bilar, sina personliga preferenser och transportbehov. Generationsskillnaderna är tydliga. De allra yngsta är genomgående mindre konservativa och mer miljömedvetna än sina äldre medtrafikanter.

Undersökningen ”Sverige köper bil” ger en intressant och belysande översikt av den svenska bilhandeln, med betoning på begagnade bilar – svenska folkets vanligaste val vid bilbyte.

Hela tre fjärdedelar av svenskarna uppger att deras nästa bil sannolikt kommer bli en begagnad. De två främsta orsakerna anges vara lämplig prisnivå för den egna plånboken, samt det faktum att värdet på en ny bil sjunker orimligt snabbt.

Yngre människor väljer begagnad bil: anledningarna är ekonomi i kombination med miljötänk

I segmentet 25–34 år var man mest positiva till att välja begagnat (86 %), medan hela fyrtio procent i åldern 65 plus uppgav det som osannolikt.

– Äldre människor har ibland ett större sparkapital och är kanske av uppfattningen att det är krångligt och otryggt att handla begagnat. Det är trevligt att se att särskilt de yngsta bilförarna insett fördelarna med att köpa bil i andra hand. Förutom de rent ekonomiska faktorerna kan man också se att yngre människor är mer medvetna om de miljömässiga fördelarna med att förlänga livscykeln för bilar, säger Robin Toss, VD på Kamux.

Vänd dig till en specialist – även för begagnade bilar

När man köper sin begagnade bil vänder man sig i första hand till ett visst bilmärkes bilhall, alternativt en specialist på begagnade bilar. Man upplever då en bättre konsumenttrygghet än vid köp från privatperson.

– Senaste året har medierna föredömligt lyft upp problemet med bedrägerier i handeln med begagnade bilar, vilket gjort att många fått upp ögonen för problemet och i stället börjat vända sig till specialister som kan ge både garanti och en avbetalningsplan, samt ta hand om bytesbilen, säger Toss. På Kamux samarbetar vi med en tredje part som testar våra bilar innan de säljs vidare, vilket ytterligare ökar tryggheten.

Bilen är en viktig ”familjemedlem” för majoriteten av svenskar. Den ska vara praktisk och uppfylla tydliga behov, vilket ofta innebär rejält med utrymme. Nästan hälften (47 %) tänker sig en kombi som sin nästa bil, just på grund av det rejäla bagageutrymmet.

Märkestrogenheten fortfarande stark

Det är knappast en överraskning att Sverige är ett Volvo-folk. Fler än var femte svarande kör Volvo (21 %), följt av Volkswagen (11 %) och Toyota (7 %). Också märkestrogenheten är stark – över 60 % uppger sig vara trogna sitt nuvarande märke. En viss skillnad kan åter utläsas mellan åldersgrupperna: De äldsta är mest trogna (69 %) och de yngsta minst (53 %).

Vilket drivmedel väljer man?

Drivmedlet nummer ett på de svenska vägarna är fortfarande bensin (62 %) medan diesel driver en knapp tredjedel av fordonen i undersökningen. El, gas och hybrider delar på de sista fem procenten. Noteras kan att hybrider är mer än dubbelt så vanligt förekommande i det yngsta förarsegmentet; 18–24 åringar.

Oron för omgivningen som det yngsta segmentet hyser går att avläsa indirekt i flera av svaren på frågeställningarna, men juniorbilägarna vittnar också direkt om sitt miljöansvar i undersökningen. På frågan hur viktigt det är med låga utsläppsnivåer utmärkte de sig tydligt. Svarsalternativet ”låga utsläpp är mycket viktiga för mig och styr mitt val av bil” fick 10 % i genomsnitt, medan det bland 18–24-åringar fick hela 22 %.

Liknande sentiment ekade i svaren på frågan om elbil vore ”ett lämpligt alternativ just nu” för de svarande. 39 % av ungdomarna svarade ja, medan genomsnittet bland svenskarna var 27 %.

– Bilindustrin har en tydlig utmaning att i framtiden, och gärna redan nu, börja svara på efterfrågan på allt mer miljövänliga bilar. Det handlar dels om bilindustrin, men också hela bilistkulturen, säger Toss. Vi på Kamux ser också fram emot att utöka vår andel av begagnade hybrider och elbilar, men till dess är det bra att komma ihåg att en förhållandevis ny diesel- eller bensinbil med modern teknik och låga utsläppsnivåer är ett bra miljöval eftersom genomsnittsåldern på svenska bilar är 10 år.

* Undersökningen ”Sverige köper bil” utfördes av Bilendi Oy på uppdrag av bilhandelskedjan Kamux AB. Online-undersökningen besvarades i Sverige av 1 002 personer i åldern 18–70 år som besitter körkort. Urvalet motsvarar svenska folket vad gäller kön, ålder och bostadsområden.

 

KONTAKT:

Tina Dahl

Marketing Lead 

Kamux AB

070 325 01 21

tina.dahl@kamux.se

Robin Toss

VD 

Kamux AB

robin.toss@kamux.se

www.kamux.se

 

Börsbolaget Kamux är specialiserat på handel med begagnade bilar. Kamux har verkat i Sverige sedan 2012 och har i dagsläget butiker på 15 orter i landet. Kamux, som grundades i Finland år 2003 har sammanlagt 67 bilhallar i Finland, Sverige och Tyskland. Företaget har sedan 2003 sålt över 210 000 begagnade bilar och redovisade för år 2018 en omsättning om 527,8 miljoner Euro. Omvandlat till heltidsanställningar sysselsatte Kamux i genomsnitt 767 personer under 2018. Företagets aktie är listad på Nasdaq Helsingfors. Läs mer om Kamux Corporation på www.kamux.com (på engelska).