Vi erbjuder gratis hemleverans i hela Sverige!

Reklamation


Vi beklagar att det fordon du köpt inte motsvarar dina förväntningar. Bilarna Kamux säljer är bättre begagnade och kontrollerade av ett opartiskt SWEDAC-ackrediterat besiktningsorgan, men man får inte glömma att de är begagnade och ibland kan problem dyka upp trots en grundlig kontroll.  
 


Nedan följer lite information om hur du bäst går till väga för att reklamera ditt köp. 


För att säkerställa en korrekt hantering av reklamationer och för att undvika missförstånd, ber vi dig att fylla i vårt reklamationsformulär nedan, innan eventuella reparationsåtgärder påbörjas. Vi återkommer till dig så snart som möjligt efter att vi mottagit din reklamation. 


Vid brådskande ärenden, såsom när en resa avbryts på grund av tekniska problem, rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att ordna eventuell bärgning av bilen. 


Vänligen följ dessa steg om du upptäcker ett fel på bilen: 

 • Fyll i vårt reklamationsformulär nedan så noggrant som möjligt innan du påbörjar något reparationsarbete. 

 • Vänta på vår återkoppling - vi strävar efter att svara så snabbt som möjligt (vardagar). 

 • Vi hänvisar dig till en verkstad för felsökning om du inte redan bärgat bilen. 

 • Vi behöver alltid en felsökningsrapport och ett kostnadsförslag för godkännande innan eventuell reparation påbörjas. 

 • Om det finns ett fel på bilen som Kamux ansvarar för, kommer Kamux att hjälpa till med felsökning och reparationskostnader. 


Kamux reparationsansvar hanteras i enlighet med gällande lagstiftning, MRF-garantier och villkor i Kamux Plus. 


Kamux försäkrar att bilen du har köpt är i det skick som kan förväntas med hänsyn till dess ålder, körsträcka och annan information som Kamux har tillhandahållit. En begagnad bil kan ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel som går att reklamera enligt konsumentköplagen. Detta med hänsyn tagen till bilens pris, ålder och körsträcka. Om det finns ett fel på bilen som du inte blev informerad om vid köpet, kan bedömningen bli att Kamux hjälper till med reparation i enlighet med livscykelmodellen. Nedan finns exempel på förväntade livscykler för olika delar:  


 • Motor: cirka 25 000–30 000 mil. 

 • Växellåda och drivlina: cirka 15 000–20 000 mil. 

 • Tillbehör (startmotor, generator, luftkonditioneringens kompressor etc.): cirka 10 000–15 000 mil. 

 • Elektronik: cirka 4–5 år. 

 

Ditt ansvar som bilägare är att: 


 • Följa tillverkarens instruktioner för service och användning av bilen. 

 • Omedelbart meddela oss vid upptäckt av fel. 

 • Lämna in bilen till den verkstad som vi har anvisat vid upptäckt av fel. 

Observera att Kamux inte ansvarar för fel som beror på felaktig användning eller försummelse av underhåll, service eller reparationer, samt fel orsakat av yttre omständighet, som t.ex. olycka, kyla, väder och kondens bland annat.  
Vi ansvarar inte heller för eventuella ytterligare skador som kunde ha undvikits efter att felet upptäcktes. 


Vi vill påminna om att bilar har delar som slits vid normal användning och att ansvar för utbyte och underhåll av sådana delar ligger hos dig som bilägare. Exempel på sådana slitagedelar inkluderar koppling, partikelfilter, bromsskivor och -belägg, stötdämpare, hjullager, fjädring och batteri bland annat. 
 


Reklamationsformulärcheck-in-card

Pålitligt och snabbt

Vi behandlar reklamationer skriftligt för att undvika missförstånd. Vi hanterar reklamationer enligt gällande lagstiftning, inom rimlig tid och håller dig informerad om status för din reklamation.